Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ (72)

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2014 22:02

(Quý tặng Hiền Lương)

Chỉ là một chút mộng thôi
Để nghe cát lở sông bồi dưới chân
Để nghe lá rụng ngoài sân
Vàng thêm chút nữa với lần nào kia
Với người
một giọt sương khuya
Với tôi góc biển lạc lìa tầng không
Với ngàn xanh
một ráng hồng
Với trăng sao
níu
nhập vòng tử sinh

Cũng chỉ là chút mộng thôi
Mà yêu, đến đứng đến ngồi thế sao?
Nẻo nguyên sơ - rộng cửa vào
Từ muôn thuở nọ
sóng xô mịt mùng
Chút lòng riêng
vọng quê chung
Hoàng hôn soi bóng
             đêm trung trùng vây...


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008