Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2014 14:22

Mẹ đã đi giật lùi cây số thứ bao nhiêu
Khi đồng ruộng được tính bằng ki-lô-mét
Chiếc áo màu đất quê bạc thếch
Phong phanh
                         tháng nắng ngày mưa
Có bao nhiêu đường dọc, đường ngang
                          trong đời thợ cấy
Bì bõm, loay hoay quanh những miếng ruộng làng
Mẹ một nắng hai sương
Cho mùa xanh cây, xanh lá
Mẹ lếch thếch, lôi thôi
Cho con sống đàng hoàng
Con đi qua những nẻo đường đất nước
Chẳng dài hơn bao cây số ruộng mẹ qua
Chiều phố thị nhớ bữa cơn đồng trũng
Lòng mẹ dẻo thơm...
                bưng mặt khóc oà


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008