Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2014 14:17

(Kỷ niệm một thời sưu tầm ca dao, dân ca vùng biển. Quý tặng Đăng Vũ)

Trên nền bài dân ca em hát
Tôi viết bài thơ về mẹ của mình
Cái vạc, cái cò còn đậu bờ kinh
"à ơ bậu về xứ bậu"
à ơ
Tím hoang bờ giậu
lạc loài mấy nụ tầm xuân

Trên nền bài dân ca em hát
chừng nghe buốt nhức tuổi hồng
Áo cơm
buổi làm
buổi học
lớn lên như cỏ ven đồng

Trên nền bài dân ca em hát
Tình như giọt nắng cuối đông
Tơ hồng
ơi dây tơ hồng
Không có người trồng mà mọc cây cao
lả mình
một khúc đồng dao
à ơ
Kẽo cà kẽo kẹt
Tiếng buồn như tiếng võng đưa


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008