Còn nửa vầng trăng
Cho người xa xăm
Cùng tiếng gà khuya
Hiu hắt chỗ nằm

Tháng bảy theo mưa
Về trên phố cũ
Mấy nhịp cầu treo
Ô Thước mù tăm

Người đã xa đi
Bên kia tầm tay
Một cánh tường vi
Để hồng mê say

Câu thơ tình yêu
Rơi vần lắt lẻo
Một thời yêu đương
Một đời khổ đau

Đêm của từng đêm
Tiếng buồn vọng âm
Giữa hiên đời nhau
Mưa rơi âm thầm

Tháng bảy trời mưa
Gởi tình cho đất
Người gởi cho người
Thương nhớ lạnh câm

Chỉ còn nửa trăng
Treo trên trời không
Chỉ còn nửa tôi
Mưa rụng trong lòng

Tháng bảy tôi về
Xanh xao phiến nhớ
Tháng bảy cho người
Giọt giọt thương mong...


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008