Cành mai lá rụng trong chiều
Chút mưa sương
Chút đìu hiu bên trời
Muốn đâm chồi biếc xuân ơi!
Cũng qua gió dập mưa bời buổi Đông
Câu thơ riêng rả lên dòng
Tự nguồn xa cũng đục, trong mấy lần
Em về
      nhè nhẹ bước chân
Cho thơ tôi đến
            thật gần với xuân


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008