Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2014 17:48

Những con chữ nhạt nhoà
Giọt mưa, giọt nắng
Phả trong đêm sâu
hương quế, huơng trầm
Thoảng bóng hình ai
Tình anh?
Thể phách?
Xa mã một dòng
trong, đục  thanh âm
Người đến
Sao khuya chìm chìm, nổi nổi
Khúc vong tình hay phận người mỏng manh
Tiếng đàn vẳng tự đáy sông hay tiếng khóc
Mà đêm nghiêng
men khói xây thành
Trăng lẻ loi bên triền cát xa
Ráng chiều phai trong lòng mệnh số
Từ xuân cổ độ
buồn đau đơm hoa
Đã âm thầm một bóng chim qua
Một đóm lửa soi bờ hữu hạn
Không phải đường lên cổ quán
Mà nghe
                    đằm đằm sương khuya...


Thu Xà: địa danh nằm ở tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: Tạ ơn người (thơ), H. Man, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008