Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2014 21:42

Đó là loài hoa Long chong
Lăm theo triền cát trắng
Đó là con còng gió
Lẫn trong phiến đá xanh
Lương Sơn
Chiều
ẩn ức tình anh
Lao xao sóng dồn mặt nước
Đó là ngày người ta đến rước
Em về làm trăng sáng riêng nhà ai
Anh chạy ùa ra cồn cát xuôi dài
Vồ chụp cái hoa long chong
Như nắm lấy tình yêu mình trên đôi
                             bàn tay rướm máu
Như loài sứa phơi thân trên cát cháy
Cứ hỏi thầm, mình đã tan chưa
Chỉ còn lại mình anh với cỏ hoa xưa
Lăn trong gió theo chiều tắt chậm
Lương Sơn và anh
               buồn riêng chợt ngấm
Một chút tình buồn
               cũng rất Long chong


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008