Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/11/2014 09:41

(Kính dâng Cha nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh)

Đã đi qua hết phần đời
Chỉ còn đêm phả mấy lời mông mênh
Người về
chợt nhớ
chợt quên
Mấy đầu sông gọi sóng duềnh biển xa
Vàng như giọt nắng hiên nhà
Giọt trong ký ức
giọt qua phố người
Dấu thời gian trắng môi cười
Trắng trong như tuổi chín mười...
năm nao
Đi
về
muôn ngã chiêm bao
Thực hư
hư thực: lối vào sơ nguyên
Tựa thềm hoa, gối niềm riêng
Mà nghe gió trỗi suốt triền sông xưa
Bến mê
này!
lách lau thưa
Xé toang kỷ niệm níu mùa trăng suông
Hoang mang sương trắng đầu nguồn
Mênh mông bờ cõi
reo buồn mông mênh...
Người về
chợt nhớ
chợt quên...


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008