Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2014 21:21

Lại một lần bên ngưỡng cửa mùa xuân
Nỗi nhớ
chạm
cánh hoa vàng trước ngõ
Đâu chắc vì nhau mà vạn thọ
Để hiên người cứ nở vàng bông
Em hãy cùng mùa xuân
điểm phấn trang hồng
Mùa hội tụ
vì hoa mà nảy lộc
Tội chút tình xưa
đò ngang - bến dọc
Trắng màu mây giữa một dòng xuôi
Độ lượng lòng kia
bữa tạm yên vui
Dễ chắc vẹn nguyên vàng đá
Em kín một hiên quê
tôi trải buồn xứ lạ
Hoài nhớ một dòng thơ "người ở, người đi"
Chiều xuân lên con én hẹn sai thì
Lòng khô khốc cũng vàng bông vạn thọ
Đất khách vào xuân
lá nghiêng cánh gió
Thầm hỏi quê nhà hoa đã vàng chưa...?


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008