15.00
56 bài thơ
Tạo ngày 28/07/2009 08:40 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/07/2009 08:48 bởi Vanachi
Lời chú của tác giả
Cùng bạn đọc

Tập sách nhỏ này tập hợp những bài thơ tôi làm rải rác trong vòng hơn mười năm qua. Trong đó có những bài đã in trên một số sách báo. Nhiều bài công bố lần đầu. Trong quá trình xuất bản, tác giả đã xem lại và sửa chữa theo góc nhìn của nhận thức mới. Có một số bài được thay đổi gần như hoàn toàn so với bản công bố lần đầu. Trong các trường hợp sửa chữa, xin được lấy văn bản trong tập sách này là chính thức. Xin cảm ơn các bạn.

Hà Nội, 28-11-2005

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3