Buổi sáng lo kiếm sống

Buổi chiều tìm công danh

Buổi tối đem trí khôn ra mài rũa

Tỉnh thức
Những hàng cây bật khóc


10-2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]