Có những bài thơ
vừa mới sinh ra phải chịu tội tù
bài thơ mang hình đứa trẻ mồ côi
bài thơ mang hình thiếu phụ
bài thơ mang hình mẹ già lú lẩn với thời gian

bài thơ
có đôi mắt buồn nhìn sự thật thế kỷ
bị tạt axit mù loà
giọt nước mắt chảy lê thê ròng rã suốt mấy mươi năm
giọt nước mắt chảy xuống mồ
mới nghe trần gian lao xao tán thưởng

có bài thơ
sinh ra phải chết
để sống mãi trong lòng người
bất diệt.