35.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/11/2015 13:54 bởi tôn tiền tử
Thái Thuỷ tên thật là Phạm Thái Thuỷ, sinh ngày 25-12-1937 tại Hà Nam. Ông công tác trong ngành phát thanh từ năm 1955 khi còn sống tại Hải Phòng. Sau ông di cư vào miền Nam, được nhà văn Chu Tử giới thiệu với ông Hồ Hán Sơn để cùng thực hiện chương trình phát thanh cho Trung tướng Nguyễn Thành Phương của đạo Cao Đài với mục đích ủng hộ chính quyền Ngô Đình Diệm (lúc này ông Diệm chưa trở thành tổng thống). Thời gian tiếp theo ông công tác tại đài Pháp Á, rồi chuyển sang đài Tiếng nói Quốc gia sau khi đài Pháp Á bị đóng cửa. Ông được chọn làm phụ tá cho nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, trưởng phòng văn nghệ của đài. Thái Thuỷ là một trong những người tham gia sáng lập Ban văn nghệ Tao Đàn cùng với Đinh Hùng và Thanh Nam. Đầu thập niên 1960, ông nhận lời mời của Nguyên Sa về làm thư ký toà soạn tạp…