Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 23/07/2009 21:27

Tôi như cây biết giấu lá vào đâu
Giữa gió bụi cõi người

Nếu giấu lá thì còn đâu bóng mát
Bóng mát mà che không nổi chính tôi.


2-8-1996

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005