Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 23/07/2009 21:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/07/2009 19:05

Đôi luống thời gian
Ai ải mùi đời
Hì hục câu thơ
Gieo chỗ không người

Tấm chăn ngôn từ
Dày sao không ấm
Thi nhân dậy chưa
Gà đang chuyển sớm.


1-1996

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005