15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 02:00

Xa em đói tiếng đói hình
Trời xanh với chỉ một mình trời xanh
Nghe giờ nén nhớ trong anh
Gấp đêm làm gối chẳng thành giấc em


Tuyên Quang 2001

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005