14.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 24/07/2009 21:24

Những gié vàng lại tụ hội vàng tươi
Mùa hoàn hảo. Thiên nhiên bầy kiệt tác
Sao với ta vẫn chỉ vài nét phác
Tẩy xoá hoài người vẽ mãi chưa xong?


12-2005

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005