Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 23/07/2009 21:26

Một lời như thể mái chèo
Khi gãy cán đã bao nhiêu người cập bến

Một lời như thể lưỡi cưa
Khi nghĩ lại bao thân cây đã đổ

Một lời như thể giếng thơi
Soi trong đất lại thấy trời ở trong


11-2001

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005