Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 23/07/2009 21:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/07/2009 19:04

Cống rãnh thở nhồn nhột dưới nách đêm
Những đàn sên lết đi sau một ngày mỏi mệt

Cặn lắng
Cặn lắng

Tôi cố lách qua cặn lắng của đời mình
Dưới đáy cốc của hy vọng


2003

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005