15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2006 07:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/09/2008 23:58

與山南上協鎮官陳侯唱和其七

愧無才調使人驚,
十載風塵慣耳鈴。
已是臨枰知敵手,
莫須敲月苦殫精。
為輪為彈隨遭遇,
誰鳳誰鶯任賦生。
造物於人何苟惜,
明珠休向暗中呈。

 

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 7

Quý vô tài điệu sử nhân kinh,
Thập tải phong trần quán nhĩ linh.
Dĩ thị lâm bình tri địch thủ,
Mạc tu xao nguyệt khổ đàn tinh.
Vi luân vi đạn tuỳ tao ngộ,
Thuỳ phụng thuỳ oanh nhiệm phú sinh.
Tạo vật ư nhân hà cẩu tích,
Minh châu hưu hướng ám trung trình.

 

Dịch nghĩa

Tôi thẹn vì không đủ tài điệu để người khiếp sợ.
Mười năm gió bụi đã quen rồi.
Đã là ngồi trước bàn cờ thì biết địch thủ,
Làm chi phải chọn ý tứ cho khổ sở vì thơ.
Là bánh xe hay đất đá là do hoàn cảnh,
Là phượng hay oanh vốn bẩm sinh.
Tạo vật đối với con người không phú bẩm cẩu thả,
Nếu đã là hạt trai sáng thì chớ đem vào bóng tối.[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thẹn không đủ sức khiến người kinh,
Gió bụi mười năm trải thác ghềnh.
Ngồi trước bàn cờ hay địch thủ,
Chọn tìm thi tứ lựa vần tinh.
Bánh xe với đạn do hoàn cảnh,
Chim phượng hay oanh vốn đã sinh.
Con Tạo với người sao cẩu thả,
Minh châu để tối nỡ ai đành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thẹn không tài điệu khiến người kinh,
Gió bụi mười năm giọng nhạc rành.
Đà nhẽ vào cờ hay địch thủ,
Chả cần gõ nguyệt khổ đàn tinh.
Làm xe làm đạn tuỳ phen gặp,
Ai phượng ai oanh mặc bẩm sinh.
Con tạo với người sao quá tiếc,
Tối tăm đừng giở ngọc châu lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài xướng của Hiệp trấn quan Trần Hầu

Thổ phượng tài cao nhất thế kinh,
Long thành hà hạnh thính huyền linh.
Mỗi tàm khắc hộc tài do chuyết,
Tự tiếu đồ long kỹ vị tinh.
Khách địa giao du tuỳ xứ tại,
Khuê trang tài diện tự thiên sinh.
Tương phùng huống hựu tương đồng quận,
Lạo thảo ngư thư nhất đệ trình.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn:
Nhả phượng tài cao khắp chốn kinh,
Nhạc reo mừng lắng giữa Long thành.
Thẹn khi vẽ nhạn tài dang dở,
Cười nhẽ pha rồng nghệ chửa tinh.
Đất khách giao du đâu cũng thoả,
Khuê dung tào mạo tự trời sinh.
Gặp nhau huống lại cùng chung quận,
Lạo thảo tờ thư một gửi trình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Tài tôi thẹn kém khiến ai kinh,
Lận đận mười năm tự dối mình.
Vào cuộc mới hay tay đối thủ,
Cần chi trau chuốt chữ cho tinh.
Là xe là đạn tuỳ tao ngộ,
Tuỳ phượng tuỳ oanh vốn bẩm sinh.
Tạo vật với người không cẩu thả.
Không mang ngọc sáng chốn u minh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẹn không tài điệu khiến người kinh.
Gió bụi mười năm đã biết mình.
Ngồi trước bàn cờ biết địch thủ,
Cần chi ý tứ lựa vần tinh.
Làm xe hay đạn do hoàn cảnh,
Là phượng hay oanh vốn bẩm sinh.
Tạo vật với người không cẩu thả,
Tối tăm sao để ngọc lên hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thẹn tài chẳng khiến người kinh
Mười năm gió bụi thác ghềnh nổi trôi
Trước cơ, phải rõ kẻ chơi
Làm thơ nên chọn lựa lời cho tinh
Đã hay vạn sự vô tình
Mặc cho con tạo bẩm sinh thế nào
Lẽ đâu đem hạt minh châu
Đặt trong bóng tối, ôi thôi! còn gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời