往南寧

銕繩硬替麻繩軟,
步步叮噹環珮聲。
雖是嫌疑間諜犯,
儀容卻像舊公卿。

 

Vãng Nam Ninh

Thiết thằng ngạnh thế ma thằng nhuyễn,
Bộ bộ đinh đang hoàn bội thanh.
Tuy thị hiềm nghi gián điệp phạm,
Nghi dung khước tượng cựu công khanh.

 

Dịch nghĩa

Xích sắt cứng đã thay thừng gai mềm,
Bước mỗi bước leng keng như tiếng ngọc;
Tuy là người tù bị tình nghi gián điệp,
Nhưng bộ dạng lại giống vị công khanh ngày trước.


Nam Ninh, còn gọi là Ung Ninh, một huyện của tỉnh Quảng Tây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Hôm nay xiềng xích thay dây trói,
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung;
Tuy bị tình nghi là gián điệp,
Mà sao khanh tướng vẻ ung dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Thừng đay nay đổi thành xiêng sắt,
Bước bước leng keng tiếng ngọc reo
Tuy một tù nhân, nghi gián điệp
Mà như khanh tướng, dạng quan triều.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Nay thay dây trói bằng xiềng
Cho nên mỗi bước leng keng ngọc giòn
Bị nghi là gián điệp gian
Mà như khanh tướng đàng hoàng ung dung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời