徵兵家眷

郎君一去不回頭,
使妾閨中獨抱愁。
當局可憐余寂寞,
請余來暫住牢囚。

 

Trưng binh gia quyến

Lang quân nhất khứ bất hồi đầu
Sử thiếp khuê trung độc bão sầu
Đương cục khả liên dư tịch mịch
Thỉnh dư lai tạm trú lao tù.

 

Dịch nghĩa

Chàng ra đi không trở về,
Để thiếp chốn buồng the một mình ôm sầu;
Nhà đương cục ý hẳn thương thiếp cô quạnh,
Nên mời thiếp đến ở tạm nhà tù.


Tác giả ngụ cảnh hài hước: chồng trốn lính, nhà cầm quyền bắt vợ ngồi tù thay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Biền biệt anh đi không trở lại,
Buồng the trơ trọi, thiếp ôm sầu;
Quan trên xót nỗi em cô quạnh,
Nên lại mời em tạm ở tù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Anh đi biền biệt không về
Mình em trơ trọi buồng the, buồn nhiều
Quan trên xót nỗi cô liêu
Nên mời em lại, tạm điều vào lao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Chàng đi, âm tín bặt vô
Chốn buồng the, thiếp bơ vơ ôm sầu
Quan trên thương cảnh thanh u
Nên mời thiếp tạm ở tù cho vui.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chàng biền biệt một đi đi mãi
Khiến thiếp trong sợ hãi lo buồn
Quan trên mới động lòng thương
Đến mời thiếp tạm thử giường nhà lao!

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chàng đi biền biệt không về
Khiến em cô quạnh phòng the ôm hờn
Quan trên xót nỗi cô đơn
Mời em vào tạm “gảy đờn” trong lao!

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời