徵兵家眷

郎君一去不回頭,
使妾閨中獨抱愁。
當局可憐余寂寞,
請余來暫住牢囚。

 

Trưng binh gia quyến

Lang quân nhất khứ bất hồi đầu
Sử thiếp khuê trung độc bão sầu
Đương cục khả liên dư tịch mịch
Thỉnh dư lai tạm trú lao tù.

 

Dịch nghĩa

Chàng ra đi không trở về,
Để thiếp chốn buồng the một mình ôm sầu;
Nhà đương cục ý hẳn thương thiếp cô quạnh,
Nên mời thiếp đến ở tạm nhà tù.


Tác giả ngụ cảnh hài hước: chồng trốn lính, nhà cầm quyền bắt vợ ngồi tù thay.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Biền biệt anh đi không trở lại,
Buồng the trơ trọi, thiếp ôm sầu;
Quan trên xót nỗi em cô quạnh,
Nên lại mời em tạm ở tù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Anh đi biền biệt không về
Mình em trơ trọi buồng the, buồn nhiều
Quan trên xót nỗi cô liêu
Nên mời em lại, tạm điều vào lao.


Nguồn: Nhật ký trong tù (thơ song ngữ Việt - Tày), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Chàng đi, âm tín bặt vô
Chốn buồng the, thiếp bơ vơ ôm sầu
Quan trên thương cảnh thanh u
Nên mời thiếp tạm ở tù cho vui.

13.00
Trả lời