田東

每餐一碗公家粥,
肚子時時在嘆吁。
白飯三元不够飽,
薪如桂也米如珠。

 

Điền Đông

Mỗi xan nhất uyển công gia chúc,
Đỗ tử thì thì tại thán hu.
Bạch phạn tam nguyên bất câu bão,
Tân như quế dã mễ như châu.

 

Dịch nghĩa

Mỗi bữa được một bát cháo của nhà nước,
Cái bụng luôn luôn than phiền;
Cơm không ba đồng chẳng đủ no,
Củi đắt như quế, gạo như châu.


Điền Đông là một điểm dừng chân khi tác giả bị giải từ Tĩnh Tây đi Nam Ninh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân, Hoàng Trung Thông

Cháo tù mỗi bữa chia lưng bát,
Cái bụng luôn luôn rên rỉ sầu;
Cơm nhạt ba đồng ăn chẳng đủ,
Củi thì như quế, gạo như châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cháo tù mỗi bữa một lưng
Bụng sôi réo rắt đói lòng lắm thay
Ba đồng vẫn thiếu mỗi ngày
Củi kia như quế, gạo này như châu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Bữa lưng lửng bát cháo tù
Bụng luôn rên rỉ, quá ư thảm sầu
Ba đồng cơm chẳng đủ đâu
Củi như quế, gạo như châu đấy mà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
32.67
Trả lời