Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 16:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 09:22

貪人好聚財

貪人好聚財,
恰如梟愛子。
子大而食母,
財多還害己。
散之即福生,
聚之即禍起。
無財亦無禍,
鼓翼青雲裡。

 

Tham nhân hiếu tụ tài

Tham nhân hiếu tụ tài,
Kháp như kiêu ái tử.
Tử đại nhi thực mẫu,
Tài đa hoàn hại kỷ.
Tán chi tức phúc sinh,
Tụ chi tức hoạ khởi.
Vô tài diệc vô hoạ,
Cổ dực thanh vân lý.

 

Dịch nghĩa

Người tham lam thích gom tiền bạc,
Y như chim kiêu yêu con.
Con lớn lên liền ăn thịt mẹ,
Nhiều tài vẫn hại mình.
Cho bớt đi sẽ có phúc đức,
Giữ lại hoạ sẽ sinh ra.
Không có tiền cũng không có hoạ,
Giúp đánh trống trong mây xanh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Người tham tích cóp tiền,
Cứ như kiêu yêu con.
Con lớn lại xơi mẹ,
Tiền nhiều hại thân liền.
Tiêu đi thì phúc đến,
Gom lại hoạ triền miên.
Không tiền cũng chẳng hoạ,
Vỗ cánh tới thanh thiên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người tham lam thích gom tiền bạc
Như chim kiêu yêu các con mình
Lớn lên ăn mẹ như tinh
Tiền nhiều mang hoạ vào mình như chơi
Cho bớt đi sẽ khơi phúc đức
Giữ bo bo lập tức hoạ sinh
Không tiền không hoạ thênh thênh
Thảnh thơi đánh trống mây xanh là nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người tham lam thích gom tiền bạc,
Y tựa chim kiêu yêu quí con.
Con lớn lên liền ăn thịt mẹ,
Tiền tài nhiều lại hại mình hơn.
Cho đi bớt sẽ thêm phúc đức,
Giữ lại nhiều hoạ sẽ vẫn còn.
Không có tiền sẽ không có hoạ,
Trong mây xanh cánh vỗ thang dong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời