19/08/2022 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tham nhân hiếu tụ tài
貪人好聚財

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 16:50

 

Nguyên tác

貪人好聚財,
恰如梟愛子。
子大而食母,
財多還害己。
散之即福生,
聚之即禍起。
無財亦無禍,
鼓翼青雲裡。

Phiên âm

Tham nhân hiếu tụ tài,
Kháp như kiêu[1] ái tử.
Tử đại nhi thực mẫu,
Tài đa hoàn hại kỷ.
Tán chi tức phúc sinh,
Tụ chi tức hoạ khởi.
Vô tài diệc vô hoạ,
Cổ dực thanh vân lý.

Dịch nghĩa

Người tham lam thích gom tiền bạc,
Y như chim kiêu yêu con.
Con lớn lên liền ăn thịt mẹ,
Nhiều tài vẫn hại mình.
Cho bớt đi sẽ có phúc đức,
Giữ lại hoạ sẽ sinh ra.
Không có tiền cũng không có hoạ,
Giúp đánh trống trong mây xanh.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Người tham tích cóp tiền,
Cứ như kiêu yêu con.
Con lớn lại xơi mẹ,
Tiền nhiều hại thân liền.
Tiêu đi thì phúc đến,
Gom lại hoạ triền miên.
Không tiền cũng chẳng hoạ,
Vỗ cánh tới thanh thiên.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
[1] Một loài chim dữ, ác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Tham nhân hiếu tụ tài