Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 16:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2020 09:23

世有多事人

世有多事人,
廣學諸知見。
不識本真性,
與道轉懸遠。
若能明實相,
豈用陳虛願。
一念了自心,
開佛之知見。

 

Thế hữu đa sự nhân

Thế hữu đa sự nhân,
Quảng học chư tri kiến.
Bất thức bản chân tính,
Dữ đạo chuyển huyền viễn.
Nhược năng minh thực tướng,
Khởi dụng trần hư nguyện.
Nhất niệm liễu tự tâm,
Khai phật chi tri kiến.

 

Dịch nghĩa

Đời có người lắm chuyện,
Học nhiều những thấy biết.
Không biết mình vốn có chân tính,
Với đạo Phật đã mơ hồ và xa cách.
Nếu thấy rõ được tướng thực,
Há dám mong cầu hư ảo?
Một niệm biết rõ tự tâm,
Là đã mớ được sự thấy biết của Phật.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đời có kẻ lắm điều,
Học rộng nhiều tri thức.
Chẳng biết bản tính mình,
Với đạo càng xa lắc.
Thực tướng nếu rõ rành,
Há mong cầu huyễn hoặc.
Một niệm rõ tự tâm,
Mở ngay cửa pháp thức.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời có lắm người ưa nhiều sự
Học những điều thấy tự đâu đâu
Tính chân đã có từ lâu
Mơ hồ nên đối đạo mầu lánh xa
Nếu rõ ràng nhận ra thực tướng
Há còn mong ảo tưởng nữa sao?
Tự tâm một niệm hiểu sâu
Mở tri kiến Phật bắt đầu rộng tu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có người lắm chuyện ở trên đời,
Thấy biết ít dù nhiều học rồi.
Không biết vốn mình có chân tính,
Cách xa đạo Phật mơ hồ đời.
Nếu mà thấy rõ được chân tướng,
Há dám mong cầu hư ảo thôi?
Một niệm biết xong tâm tự rõ,
Ấy là mớ biết Phật tâm ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời