01/12/2022 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế hữu đa sự nhân
世有多事人

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 16:29

 

Nguyên tác

世有多事人,
廣學諸知見。
不識本真性,
與道轉懸遠。
若能明實相,
豈用陳虛願。
一念了自心,
開佛之知見。

Phiên âm

Thế hữu đa sự nhân,
Quảng học chư tri kiến.
Bất thức bản chân tính[1],
Dữ đạo chuyển huyền viễn.
Nhược năng minh thực tướng,
Khởi dụng trần hư nguyện.
Nhất niệm liễu tự tâm,
Khai phật chi tri kiến.

Dịch nghĩa

Đời có người lắm chuyện,
Học nhiều những thấy biết.
Không biết mình vốn có chân tính,
Với đạo Phật đã mơ hồ và xa cách.
Nếu thấy rõ được tướng thực,
Há dám mong cầu hư ảo?
Một niệm biết rõ tự tâm,
Là đã mớ được sự thấy biết của Phật.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đời có kẻ lắm điều,
Học rộng nhiều tri thức.
Chẳng biết bản tính mình,
Với đạo càng xa lắc.
Thực tướng nếu rõ rành,
Há mong cầu huyễn hoặc.
Một niệm rõ tự tâm,
Mở ngay cửa pháp thức.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
[1] Đức Phật dạy rằng chúng sinh đều có tính chân thực vốn rất huyền diệu, nhưng bị ba độc tham sân si che phủ nên không thấy. Nếu trừ bỏ được tham sân si, sẽ thấy được chân tính, sẽ thành Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Thế hữu đa sự nhân