Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 14:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/11/2020 21:26

五言五百篇

五言五百篇,
七字七十九。
三字二十一,
都來六百首。
一例書岩石,
自誇雲好手。
若能會我詩,
真是如來母。

 

Ngũ ngôn ngũ bách thiên

Ngũ ngôn ngũ bách thiên,
Thất tự thất thập cửu.
Tam tự nhị thập nhất,
Đô lai lục bách thủ.
Nhất lệ thư nham thạch,
Tự khoa vân hảo thủ.
Nhược năng hội ngã thi,
Chân thị Như Lai mẫu.

 

Dịch nghĩa

Thơ năm chữ năm trăm bài,
Thơ bảy chữ bảy mươi chín bài.
Thơ ba chữ hai mươi mốt bài,
Cộng lại là sáu trăm bài.
Tất cả viết trên vách đá,
Tự khoe là nhà thơ hay.
Nếu hiểu thơ của ta,
Mới biết đó là thơ kiểu mẫu thứ thật của Như Lai.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Ngũ ngôn năm trăm bài,
Bay chữ bảy mươi chín.
Ba chữ hai mươi mốt,
Gom lại sáu trăm bài.
Đều viết lên đá núi,
Tự khoe rằng thật hay.
Thơ mình ai hiểu được,
Quả có mắt Như Lai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm trăm bài thơ làm năm chữ
Bảy chín bài bảy chữ cũng thơ
Hai mươi mốt ba chữ thơ
Sáu trăm cộng lại đều thơ ta làm
Tất cả viết tràn lan vách đá
Tự khoe là thơ khá thơ hay
Nếu như hiểu được thơ này
Đúng là thơ mẫu Như Lai thường làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm trăm năm chữ loại bài thơ,
Bảy chữ bảy mươi chín bài Thơ.
Hăm mốt bài ba chữ cộng lại,
Sáu trăm bài chẳn là thơ ta.
Viết trên vách đá thơ hầu hết,
Tự khoe thi sĩ viết thơ mà.
Nếu hiểu thơ là của ta,
Đó là kiểu mẫu thơ nhà Như Lai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời