19/08/2022 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ ngôn ngũ bách thiên
五言五百篇

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 14:20

 

Nguyên tác

五言五百篇,
七字七十九。
三字二十一,
都來六百首。
一例書岩石,
自誇雲好手。
若能會我詩,
真是如來母。

Phiên âm

Ngũ ngôn ngũ bách thiên,
Thất tự thất thập cửu.
Tam tự nhị thập nhất,
Đô lai lục bách thủ.
Nhất lệ thư nham thạch,
Tự khoa vân hảo thủ.
Nhược năng hội ngã thi,
Chân thị Như Lai[1] mẫu.

Dịch nghĩa

Thơ năm chữ năm trăm bài,
Thơ bảy chữ bảy mươi chín bài.
Thơ ba chữ hai mươi mốt bài,
Cộng lại là sáu trăm bài.
Tất cả viết trên vách đá,
Tự khoe là nhà thơ hay.
Nếu hiểu thơ của ta,
Mới biết đó là thơ kiểu mẫu thứ thật của Như Lai.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Ngũ ngôn năm trăm bài,
Bay chữ bảy mươi chín.
Ba chữ hai mươi mốt,
Gom lại sáu trăm bài.
Đều viết lên đá núi,
Tự khoe rằng thật hay.
Thơ mình ai hiểu được,
Quả có mắt Như Lai.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
[1] Dịch âm chữ Phạn Tathâgatha, một trong mười danh hiệu của Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Ngũ ngôn ngũ bách thiên