Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 14:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/11/2020 20:32

有個王秀才

有個王秀才,
笑我詩多失。
雲不識蜂腰,
仍不會鶴膝。
平側不解壓,
凡言取次出。
我笑你作詩,
如盲徒詠日。

 

Hữu cá Vương tú tài

Hữu cá Vương tú tài,
Tiếu ngã thi đa thất.
Vân bất thức phong yêu,
Nhưng bất hội hạc tất.
Bình trắc bất giải áp,
Phàm ngôn thủ thứ xuất.
Ngã tiếu nhĩ tác thi,
Như manh đồ vịnh nhật.

 

Dịch nghĩa

Có gã tú tài họ Vương,
Cười ta thơ sai nhiều.
Rằng không biết lưng ong,
Lại không hiểu đầu gối hạc.
Bằng trắc không cởi bỏ áp lực,
Dùng ngôn ngữ người thường.
Ta cười ông làm thơ,
Như người mù vịnh mặt trời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Có chàng Vương tú tài,
Chê thơ ta thất luật.
Đã chẳng biết "phong yêu",
Lại không hay "hạc tất".
Bằng trắc chẳng biết gieo,
Ngữ ngôn thì phàm tục.
Ta cười cậu làm thơ,
Như người mù vịnh nhật.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tú tài mang họ Vương có gã
Cười thơ ta luật đã sai nhiều
Rằng không hay biết “phong yêu”
Về phần “hạc tất” có điều chưa thông
Luật bằng trắc đã không áp dụng
Lại hay dùng ngữ vựng phàm phu
Ta cười còn ông làm thơ
Như người mù vịnh cảnh nhô mặt trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có tú tài chàng họ Vương,
Cười ta thất luật thơ thường nhiều sai.
Lưng ong không biết nơi ai,
Lại không hiểu gối hạc dài nắn sao.
Trắc bằng không biết chữ nào,
Dùng lời phàm tục thơ nào có hay.
Ta cười ông bạn thơ này,
Như người mù vịnh thơ ngây mặt trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời