19/08/2022 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cá Vương tú tài
有個王秀才

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 14:27

 

Nguyên tác

有個王秀才,
笑我詩多失。
雲不識蜂腰,
仍不會鶴膝。
平側不解壓,
凡言取次出。
我笑你作詩,
如盲徒詠日。

Phiên âm

Hữu cá Vương tú tài,
Tiếu ngã thi đa thất.
Vân bất thức phong yêu,
Nhưng bất hội hạc tất.
Bình trắc bất giải áp,
Phàm ngôn thủ thứ xuất.
Ngã tiếu nhĩ tác thi,
Như manh đồ vịnh nhật.

Dịch nghĩa

Có gã tú tài họ Vương,
Cười ta thơ sai nhiều.
Rằng không biết lưng ong,
Lại không hiểu đầu gối hạc.
Bằng trắc không cởi bỏ áp lực,
Dùng ngôn ngữ người thường.
Ta cười ông làm thơ,
Như người mù vịnh mặt trời.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Có chàng Vương tú tài,
Chê thơ ta thất luật.
Đã chẳng biết "phong yêu",
Lại không hay "hạc tất".
Bằng trắc chẳng biết gieo,
Ngữ ngôn thì phàm tục.
Ta cười cậu làm thơ,
Như người mù vịnh nhật.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Hữu cá Vương tú tài