15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 14:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/11/2020 22:07

寒山唯白雲

寒山唯白雲,
寂寂絕埃塵。
草座山家有,
孤燈明月輪。
石床臨碧沼,
虎鹿每為鄰。
自羨幽居樂,
長為象外人。

 

Hàn Sơn duy bạch vân

Hàn Sơn duy bạch vân,
Tịch tịch tuyệt ai trần.
Thảo toạ sơn gia hữu,
Cô đăng minh nguyệt luân.
Thạch sàng lâm bích chiểu,
Hổ lộc mỗi vi lân.
Tự tiện u cư lạc,
Trường vi tượng ngoại nhân.

 

Dịch nghĩa

Núi Hàn Sơn chỉ toàn mây trắng,
Yên lặng tuyệt không một hạt bụi.
Nhà trên núi có cỏ để ngồi,
Đèn lẻ bóng dưới vầng trăng.
Giường đá ngay bên ao cong,
Hổ và nai mỗi con đều là hàng xóm.
Tự thừa niềm vui ở ẩn,
Ra ngoài thời tượng pháp đã lâu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Hàn Sơn chỉ mây trắng,
Tĩnh mịch chẳng bụi trần.
Trên cỏ xanh tĩnh toạ,
Đèn treo trăng một vầng.
Giường đá bên hồ biếc,
Hươu cọp đến làm thân.
U cư thân an lạc,
Mãi ở ngoài thế nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Hàn Sơn chỉ toàn mây trắng
Không bụi trần yên lặng tuyệt nhiên
Để ngồi đã có thảo viên
Đèn khuya một bóng dưới liền vầng trăng
Đặt ngay bên ao cong giường đá
Hổ và nai mỗi gã xóm giềng
Tự vui ở ẩn niềm riêng
Thời kỳ tượng pháp ngoài miền đã lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn Sơn núi chỉ toàn mây trắng,
Yên lặng tuyệt không vướng bụi trần.
Trên núi có nhà ngồi để nghỉ,
Đèn cô dưới bóng vầng trăng ngần.
Ao xanh giường đá ngay bên cạnh,
Nai hổ mỗi con hàng xóm gần.
Tự tiện với niềm vui ở ẩn,
Ra ngoài phong cách của người dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời