15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 16:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2020 06:41

欲識生死譬

欲識生死譬,
且將冰水比。
水結即成冰,
冰消返成水。
已死必應生,
出生還復死。
冰水不相傷,
生死還雙美。

 

Dục thức sinh tử thí

Dục thức sinh tử thí,
Thả tương băng thuỷ tỷ.
Thuỷ kết tức thành băng,
Băng tiêu phản thành thuỷ.
Dĩ tử tất ưng sinh,
Xuất sinh hoàn phục tử.
Băng thuỷ bất tương thương,
Sinh tử hoàn song mỹ.

 

Dịch nghĩa

Muốn biết ví dụ về sống chết,
Hãy lấy băng và nước mà so sánh.
Nước kết lại thành ra băng,
Băng tan lại thành nước.
Có chết tất có sống,
Sinh ra lại trở về chết.
Băng và nước không làm tổn thương nhau,
Sống và chết cả hai đều đẹp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Muốn ví việc sinh tử,
Như nước với băng thôi.
Nước đóng thành băng đó,
Băng tan thành nước trôi.
Đã chết thì lại sống,
Sinh tử lẽ thường thôi.
Nước băng không đối chọi,
Sinh tử đẹp cả đôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn biết ví dụ về sống chết
Hãy lấy băng và nước mà so
Băng từ nước kết mà ra
Băng tan thành nước chẳng qua lẽ thường
Có chết thì đương nhiên có sống
Có sinh ra chết có lạ đâu
Băng và nước không hại nhau
Sống và chết mãi tương cầu đẹp đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiểu ra sống chết thế nào,
lấy băng và nước đem vào mà so.
Băng thành nước kết đông cô,
Băng tan thành nước, lạnh cho băng hồi.
Có sinh ắt có chết thôi,
Sinh ra lại trở về hồi chết đi.
Tổn thương băng nước không gì,
Sống và chết cả hai thì đẹp thôi.

15.00
Trả lời