30/06/2022 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục thức sinh tử thí
欲識生死譬

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 16:37

 

Nguyên tác

欲識生死譬,
且將冰水比。
水結即成冰,
冰消返成水。
已死必應生,
出生還復死。
冰水不相傷,
生死還雙美。

Phiên âm

Dục thức sinh tử thí,
Thả tương băng thuỷ tỷ.
Thuỷ kết tức thành băng,
Băng tiêu phản thành thuỷ.
Dĩ tử tất ưng sinh,
Xuất sinh hoàn phục tử.
Băng thuỷ bất tương thương,
Sinh tử hoàn song mỹ.

Dịch nghĩa

Muốn biết ví dụ về sống chết,
Hãy lấy băng và nước mà so sánh.
Nước kết lại thành ra băng,
Băng tan lại thành nước.
Có chết tất có sống,
Sinh ra lại trở về chết.
Băng và nước không làm tổn thương nhau,
Sống và chết cả hai đều đẹp.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Muốn ví việc sinh tử,
Như nước với băng thôi.
Nước đóng thành băng đó,
Băng tan thành nước trôi.
Đã chết thì lại sống,
Sinh tử lẽ thường thôi.
Nước băng không đối chọi,
Sinh tử đẹp cả đôi.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Dục thức sinh tử thí