13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Lý Ba tiểu muội (2)

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2015 22:29

後魏時相州人作李波小妹歌疑其未備因補之

李波小妹字雍容,
窄衣短袖蠻錦紅。
未解有情夢梁殿,
何曾自媚妒吳宮。
難教牽引知酒味,
因令悵望成春慵。
海棠花下鞦韆畔,
背人撩鬢道匆匆。

 

Hậu Nguỵ thời, Tương Châu nhân tác “Lý Ba tiểu muội ca”, nghi kỳ vị bị, nhân bổ chi

Lý Ba tiểu muội tự Ung Dung,
Trách y đoản tụ, Man cẩm hồng.
Vị giải hữu tình mộng Lương điện,
Hà tằng tự mị đố Ngô cung.
Nan giao khiên dẫn tri tửu vị,
Nhân linh trướng vọng thành xuân dung.
Hải đường hoa hạ thu thiên bạn,
Bối nhân liêu mấn đạo thông thông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Em Lý Ba, tự Ung Dung,
Áo đơn tay ngắn, gấm hồng đất Man.
Điện Lương tình mộng chẳng màng,
Cung Ngô ghen sắc, chưa từng tự hay.
Rủ rê biết rượu khó thay,
Tình xuân trễ nải, thường gây ai buồn.
Bên đu, dưới gốc hải đường,
Quay lưng vơ tóc, đỉnh đương nói cười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lý Ba em gái tự Ung Dung,
Tay ngắn áo Man đơn, gấm hồng.
Tình dậy chẳng màng Lương Điện mộng,
Chưa từng ghen sắc tự Ngô Cung.
Rủ rê biết vị rượu khó lòng,
Trễ nải tình xuân gây thảm nảo.
Dưới gốc hải đường đu cạnh bám,
Quay lưng vén tóc vội đường thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời