Tháng hai xuân đất Giang Nam
Gió đông rung những tần xanh mọc dày
Mỹ nhân con gái nhà ai
Cạnh bến Đào Lý chậm chầy ngắm hoa
Dáng quỳnh tuyết đọng làn da
Môi hồng mắt sáng như là minh châu
Người đi dừng ngựa thì thào
Thần sông Lạc cũng vậy thôi đâu bằng

tửu tận tình do tại