Núi non che nhật nguyệt
Hai bên thật khốn thay
Muôn khe cùng rong ruổi
Trăm núi tranh nhau bày
Giao long cũng mỏi mệt
Chim ưng run cánh bay
Vách đá gối lởm chởm
Từng tảng xếp tròn xoay
Phục Ba chưa ai tạc
Lâu thuyền chẳng dám quay
Trăm năm đọng dòng nước
Nghìn tuổi rêu xanh đầy
Cảnh đi đường mỏi mệt
Ngựa cũng thở than hoài
Phương Nam trời đốt lửa
Hồn ơi có về đây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)