“Умом Россию не понять...”

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.


28/11/1866

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Không thể hiểu nước Nga bằng trí tuệ
Không thể đo chung bằng một thước đo:
Vì dáng dấp nước Nga rất kỳ lạ -
Chỉ có thể tin vào nước Nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Dùng trí tuệ sao hiểu nổi nước Nga
Một thước chung chẳng thể nào đo nổi
Mang dáng vóc khác thường vời vợi –
Ôi nước Nga, chỉ có thể tin Người!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Dùng thước đo nước Nga không dễ,
Cũng khó hiểu nước Nga bằng đầu.
Với nước Nga đặc biệt, từ lâu
Chỉ nên tin, tin thật lòng, chỉ thế.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Văn

Không thể hiểu nước Nga bằng lý trí
Không thể đo nước Nga bằng arshin
Người là một thực thể đặc biệt
Với nước Nga, chỉ có thể tin".

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Không hiểu được nước Nga chỉ bằng lý trí.
Không đo được nước Nga bằng thước thông thường.
Mình nước Nga có riêng một chân lý:
Với nước Nga - phải giữ trọn niềm tin.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Dùng đầu óc hiểu nước Nga
Khác nào dùng thước đo ra, đo vào
Nước Nga rất đỗi tự hào:
Đó là chân lý - tin vào nước Nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Bằng trí tuệ không hiểu được nước Nga,
Không đo được bằng ác-sin đại trà:
Một đất nước có hình thù kỳ lạ –
Chỉ có thể tin tưởng vào nước Nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chẳng lý trí nào hiểu được nước Nga,
Chẳng thước tấc chung nào đo cho xuể.
Nước Nga có tầm vóc riêng như thế –
Chỉ có thể tin vào nước Nga thôi,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Bằng trí tuệ sao hiểu được nước Nga
Đo sao được nước Nga bằng thước mét
Nước Nga có những điều đặc biệt
Về nước Nga chỉ có thể tin thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Bằng trí óc không hiểu nổi nước Nga
Không thể đo nước Nga bằng dây thước
Nước Nga có một điều đặc biệt
Chỉ có thể đặt niềm tin vào nước Nga

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời