舟過安仁

一葉漁船兩小童,
收篙停棹坐船中。
怪生無雨都張傘,
不是遮頭是使風。

 

Chu quá An Nhân

Nhất diệp ngư thuyền, lưỡng tiểu đồng,
Thâu cao đình trạo, toạ thuyền trung.
Quái sinh vô vũ đô trương tán,
Bất thị già đầu, thị sử phong.

 

Dịch nghĩa

Một chiếc thuyền đánh cá, hai chú tiểu đồng,
Thu sào dừng mái chèo, ngồi bên trong thuyền.
Chẳng trách không mưa mà tất cả đều giương ô,
Không phải để che đầu, mà là để mượn gió.


An Nhân là tên huyện cũ, vì trùng tên với huyện An Nhân ở tỉnh Hồ Nam nên năm 1914 đổi tên thành huyện Dư Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Một chiếc thuyền câu, đôi tiểu đồng,
Trong thuyền ngồi rảnh, mái chèo buông.
Không mưa tất thảy đều căng tán,
Chẳng phải che đầu, đón gió giương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một chiếc thuyền câu đôi chú tiểu
Thu sào dừng mái giữa thuyền chơi
Giương ô dẫu chẳng trời mưa, lạ!
- Chẳng để che đầu, mượn gió trôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Hạ

Một chiếc thuyền câu đôi tiểu đồng
Thu chèo gác mái thõng tay không
Nghi mưa không có giương lọng sẵn
Chẳng phải che râm, mượn gió lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời