25/07/2024 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu quá An Nhân
舟過安仁

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Samanhua Times vào 02/05/2020 09:48

 

Nguyên tác

一葉漁船兩小童,
收篙停棹坐船中。
怪生無雨都張傘,
不是遮頭是使風。

Phiên âm

Nhất diệp ngư thuyền, lưỡng tiểu đồng,
Thâu cao đình trạo, toạ thuyền trung.
Quái sinh vô vũ đô trương tán,
Bất thị già đầu, thị sử phong.

Dịch nghĩa

Một chiếc thuyền đánh cá, hai chú tiểu đồng,
Thu sào dừng mái chèo, ngồi bên trong thuyền.
Chẳng trách không mưa mà tất cả đều giương ô,
Không phải để che đầu, mà là để mượn gió.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Một chiếc thuyền câu, đôi tiểu đồng,
Trong thuyền ngồi rảnh, mái chèo buông.
Không mưa tất thảy đều căng tán,
Chẳng phải che đầu, đón gió giương.
An Nhân là tên huyện cũ, vì trùng tên với huyện An Nhân ở tỉnh Hồ Nam nên năm 1914 đổi tên thành huyện Dư Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Chu quá An Nhân