Nghe đàn nhớ lão Chung Kỳ,
Vợ mi ở đó, mi đi mô chừ?
Sớm khuya xe tẩu phụng thờ:
Goá chồng cũng thể như chưa có chồng.

Mưỡu:
Lấy ai là kẻ đồng tâm
Lấy ai là kẻ tri âm với nàng?
Đêm khuya luống những bàng hoàng
Người đi đâu vắng mà đàn còn đây?

Hát nói:
Nhân vong cầm tại
Nhớ chàng Hai mà gặp lại cô Hai
Tiện đây hỏi một đôi lời
Đàn bản ấy cùng ai so phím cũ?
Hồng phấn kỷ nhân vi quả phụ?
Bạch đầu nan lão Trác Văn Quân!

Thế thì khi gió gác, lúc trăng sân
Chừng "Bạch tuyết", "Dương xuân" còn tưởng nhớ?
Hãy ngồi lại hát chơi khúc nữa
Có trách chi tang trở xóm Bình Khang
Xưa nay nghề nghiệp thế thường!


Nguồn: Dương Khuê, GS. Nguyễn Duy Diễn, NXB Nguồn Sống, 1969