Phất phơ ngọn trúc, trăng tà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói toả ngàn sương,
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.


Bài thơ chép trong Vân Trì thi thảo, ký hiệu A.2185, Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]