Em có thấy Hà Nội năm nay mùa thu kéo dài
Vì đoán biết hai đứa mình sắp xa nhau thu kéo dài nôi nhớ

Hà Nội trên các công viên mùa thu vàng rực rỡ
Nhưng khi gõ cửa phòng anh thu lại dỏ không vàng

Em gái chiều anh màu áo em mang
Mỗi buổi đến thăm anh đều cho anh chọn lựa
Hổ Gườm xanh. Vườn Văn miếu Vàng Anh ưng sắc đỏ
Sắc trái tim nồng. Em hiện hình như ngọn lửa tình yêu

Màu đỏ tỏa hương trên mỗi bước dáng kiều
Giữa đường phố Hà Nội ngập vàng thu em là trái chín

Có cuộc xa nhau lứa đôi nào lại không bịn rịn
Sương chiều buông đường Phan Chu Trinh đủ lạnh cho hai đứa choàng lưng

Trên ngưỡng cửa tháng 12 Hà Nội vẫn trăng trong
Và hoa Sữa vẫn tỏa hương tặng những cuộc chia ly biết đợi

Mùa xuân đẹp mấy rồi cũng trôi qua. Và mùa hạ. Mùa đông. Riêng mùa thu còn mãi
Mùa thu còn bởi vàng thu mãi mãi gợi tình yêu...