Mái phố Hà Nội xưa
Rêu mọc đầy ngách nhỏ
Cô em Hà Nội cổ
Dáng gầy như trăng xanh

Mái phố Hà Nội xưa
Còn không cây phượng cũ
Nghiêng dáng xõa tóc tơ
Mơ trên làn nước rũ

Mái phố Hà Nội xưa
Ai về trong tiếng vọng?
Hồi chuông đổ trong đêm
Leng keng tàu lạnh cóng

Ai qua trong tiếng thở
Ai qua trong ngóng chờ
Để mình ta đón đợi
Dưới bờ hoa cỏ bay

Giữa trăm ngàn nỗi nhớ
Hà Nội – mình sắp xa
Mái phố gầy rêu phủ
Da diết se lòng ta

Da diết se lòng ta
Góc  phố gầy rêu phủ
Nhớ gốc phượng chiều mưa
Ai vuốt bờ tóc rũ

Đền Ngọc Sơn bóng cả
Cầu Thê Húc bồng bềnh
Trôi trong ta nhịp thở
Hà Nội ngàn năm xanh