Đi trong Văn miếu sáng nay
Nghe không em - tiếng cỏ cây chuyển mùa?

Chữ trong hia đá rêu mờ
Hiện ra. Cả dấu chân rùa đó em!

Đắm chìm ta ngủ lâu quên
Rồng bia bừng tỉnh bay lên kia rồi...

Gác Khuê - văn ngó ta cười
Bái - đường ấm lại ngớt rồi mưa sa!

Sáng xuân dệt trắng sương hoa
Nghe không em vọng canh gà hành tinh?

Em yêu khoác chặt tay anh
Thăng long nghìn tuổi đang xanh lại rồi...!


Hà Nội, tháng Hội chùa Hương 1992