Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2014 09:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/05/2019 22:59

詠史

金粉東南十五州,
萬重恩怨屬名流。
牢盆狎客操全算,
團扇才人踞上遊。
避席畏聞文字獄,
著書都爲稻粱謀。
田橫五百人安在,
難道歸來盡列侯?

 

Vịnh sử

Kim phấn Đông Nam thập ngũ châu,
Vạn trùng ân oán chúc danh lưu.
Lao bồn hiệp khách thao toàn toán,
Đoàn phiến tài nhân cứ thượng du.
Tị tịch uý văn văn tự ngục,
Trước thư đô vị đạo lương mưu.
Điền Hoành ngũ bách nhân an tại,
Nan đạo quy lai tận liệt hầu?

 

Dịch nghĩa

Mười lăm châu Đông Nam là vùng đất màu mỡ
Muôn trùng ân oán thuộc lớp người có máu mặt
Khách quen thuộc trong lòng làm muối thao túng hết cả
Đoàn phiến tài nhân chiếm ngôi vị cao
Tránh đi sợ nghe tội văn tự
Viết sách đều vì miếng ăn
Năm trăm nghĩa sĩ của Điền Hoành ở đâu
Lẽ nào về hàng để nhận liệt hầu cả?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Son phấn Lục triều mười mấy châu,
Kết bè gây oán thả quan cao.
Âm mưu trù tính khách trong trướng,
Phẩy quạt bàn suông giới thượng lưu.
Lẩn trốn khi nghe văn tự ngục,
“Lập ngôn” chỉ nhắm lộc dồi dào.
Điền Hoành dũng sĩ nay đâu hết?
Chả lẽ về đây nhận tước hầu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Phồn thịnh Đông Nam mười mấy châu
Oán ơn đều thuộc lớp sang giầu
Khách quen làm muối toàn thao túng
Tài tử quạt tròn chiếm thượng lưu
Tránh chiếu sợ nghe tù chữ nghĩa
Viết văn thảy bởi cái chi tiêu
Điền Hoành nghĩa sĩ đi đâu cả
Hay đã quay về kiếm liệt hầu?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời