Cuồn cuộn ly sầu chiều xế bóng
Ra roi đuổi ngựa hướng chân trời
Đâu phải vô tình làm hoa rụng
Hoá mùn dành để giúp xuân tươi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)