“Who has seen the wind?...”

Who has seen the wind?
 Neither I nor you:
But when the leaves hang trembling
 The wind is passing thro’.

Who has seen the wind?
 Neither you nor I:
But when the trees bow down their heads
 The wind is passing by.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Có ai thấy gió chưa?
Chắc chẳng ai thấy được
Nhưng nhìn lá nhẹ đưa
Mới biết rằng gió lướt

Có ai thấy gió không?
Anh, tôi đều chẳng thấy
Nhưng nhìn cây rún rẩy
Mới biết gió vừa xong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
43.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Hỏi ai từng thấy gió?
Đôi ta nào thấy đâu.
Nhưng khi lá run rẩy.
Biết gió luồn đuổi nhau.

Hỏi ai từng thấy gió?
Đôi ta nào thấy đâu.
Nhưng khi cây cúi đầu.
Biết gió luồn bên cạnh.

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Có ai đã được nhìn thấy gió?
Không một ai, tôi hoặc bạn đều không
Nhưng nhìn thấy rung rinh cành lá
Đều biết rằng gió mới thổi xong.

Có ai đã được nhìn thấy gió?
Không một ai, tôi hoặc bạn đều không
Nhưng nhìn thấy ngọn cây run rẩy
Đều biết rằng gió mới thổi xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Có ai nhìn thấy gió không?
Cả tôi và bạn đều không thấy rồi!
Nhưng khi gió thoảng qua nơi
Cành cây. Khóm lá bồi hồi rung rinh.

Ai nhìn thấy gió chăng mình?
Cả tôi và bạn chẳng nhìn thấy đâu!
Nhưng khi chòm lá lao xao
Nghiêng nghiêng như thể cúi đầu, gió qua!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có ai nhìn thấy gió chưa?
Cả tôi và bạn chẳng ai thấy rồi
Nhưng nhìn lá nhẹ run thôi
Mới hay rằng gió vừa rồi lướt qua.

Có ai đã thấy gió không?
Anh, tôi đều chẳng thấy luồng gió đâu
Nhưng nhìn cây lá cúi đầu
Là khi gió đã tới hầu lướt xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Có ai đã được nhìn thấy gió?
Em và anh, người khác cũng không
Nhưng khi nhìn rung rinh cành lá
Đều biết rằng gió mới thổi xong.

Có ai đã được nhìn thấy gió?
Em và anh, người khác cũng không
Nhưng khi thấy ngọn cây nghiêng ngả
Đều biết rằng gió mới thổi xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Có ai nhìn thấy gió không?
Em và anh chẳng hề trông thấy rồi
Nhưng khi nhìn lá bồi hồi
Lá rung là biết gió lơi lả về

Có ai nhìn thấy gió về?
Đôi ta đều cũng chưa hề thấy đâu
Nhưng khi cây lá cúi đầu
Gió từ đâu đó theo nhau cuốn về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơn Khê

Có ai nhìn thấy gió không?
Tôi và người nữa ai trông thấy nào?
Nhưng khi cành lá nghiêng chao
Là gió rồi đó, ai nào chẳng hay

Có ai thấy được gió bay?
Người và tôi nữa đã ai thấy nào?
Khi thân cành lá cúi chào
Là gió rồi đó, ào ào lướt qua.

15.00
Trả lời