26/09/2022 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Có ai thấy gió chưa?”
“Who has seen the wind?”

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2008 02:53

 

Nguyên tác

Who has seen the wind?
 Neither I nor you:
But when the leaves hang trembling
 The wind is passing thro’.

Who has seen the wind?
 Neither you nor I:
But when the trees bow down their heads
 The wind is passing by.

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Có ai thấy gió chưa?
Chắc chẳng ai thấy được
Nhưng nhìn lá nhẹ đưa
Mới biết rằng gió lướt

Có ai thấy gió không?
Anh, tôi đều chẳng thấy
Nhưng nhìn cây rún rẩy
Mới biết gió vừa xong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » “Có ai thấy gió chưa?”